website templates

Studie proveditelnosti 
27. světového skautského jamboree 2031 v Česku

  1. STĚŽEJNÍ DOKUMENT PRO CELÝ PROJEKT - Analyzují se rizika, připravuje se základní rozpočet celého projektu. Kvalita studie může velmi snížit/zvýšit šance Junáka - českého skauta v budoucnu. Studie také jasně ukazuje úkoly pro další směřování projektu pro tým, organizaci, hostitelské město i hostitelský stát. Studie proveditelnosti může být použita jako jeden ze vstupů při přípravě příští strategie organizace (do roku 2032).
  1. MÍSTO KONÁNÍ JAMBOREE – Součástí studie proveditelnosti je také analýza míst na kterých by se mohlo jamboree konat.
  2. DEFINICE ÚKOLŮ – Studie jasně ukazuje úkoly pro další směřování projektu pro tým, organizaci, hostitelské město i hostitelský stát.

"Za vzor si bereme studii proveditelnosti letních olympijských her 2016 v České republice. Jednalo se – stejně jako v našem případě – o velmi ambiciózní projekt. Studie rozebírala veškeré činnosti - financování, zázemí, logistiku, development, PR a marketing, práci s dobrovolníky i profesionály – do sebemenších detailů. A i když jsme pořadatelství olympijských her nezískali,  studie byla zpracována velmi dobře. Chceme spolupracovat s jejími tvůrci i se všemi názorovými proudy v Junáku - českém skautu. Budeme rádi za každý komentář, posudek či feedback. Světové skautské jamboree musí být akcí nás všech, a proto bychom k ní měli tak přistupovat."
Zbyněk Prokop (Sekáč), manažer studie proveditelnosti

Chceš se zapojít do tvorby studie proveditelnosti?

Zanech nám e-mail a my se ti ozveme.

Svojsíkův sen © 2017–2019